Kierownik projektu dobre praktyki i narzędzia

Kierownik projektu – dobre praktyki i narzędzia #2

Kierownik projektu odpowiada za sprawne przekazywanie informacji, dlatego ważne są dla niego wszelkie narzędzia ułatwiające komunikację. Bardzo istotny jest e-mail oraz inne narzedzia wysyłki wiadomości – każdy klient je posiada. Warto używać odpowiedniego oprogramowania do obsługi poczty mailowej, na przykład można używać Zimbry, która posiada między innymi programowalne filtry i wygodne wyszukiwanie zaawansowane. W skrzynce mailowej, aby usprawnić zarządzanie projektami, należy założyć oddzielne foldery dla projektów, korzystać z followupów i znaczników ...

Czytaj więcej
pROJECT MANAGER DOBRE PRAKTYKI

Project Manager – dobre praktyki i narzędzia #1

Project manager ma trudne zadanie – musi tak zarządzać projektem, by zostały spełnione wszystkie założenia planu i by klient był zadowolony z efektów. To kierownik projektu bierze na siebie odpowiedzialność za zakończenie zadania projektowego w terminie. Sprawna komunikacja między wszystkimi osobami zaangażowanymi w realizację projektu i zamknięcie kosztów projektu w założonym wcześniej budżecie to również zadania osoby zarządzającej projektem. Ilość zadań może przytłoczyć każdego project managera; drobne pomyłki, niedociągnięcia czy ...

Czytaj więcej
Rola project manager w prince 2

Role w PRINCE 2: project manager i komitet sterujący

Zarządzanie projektami to bardzo szeroka dziedzina, która obejmuje działania przybliżające pracowników do osiągnięcia celów związanych z danym przedsięwzięciem. Aby jak najefektywniej zrealizować projekt, musimy mieć wiedzę, która pomoże zmitygować ryzyko i ograniczenia, na jakie możemy natrafić podczas swoich działań. Minimalizację ryzyka i ograniczeń osiąga się między innymi dzięki znajomości metodyk zarządzania projektami, które powinien znać przede wszystkim project manager. Zarządzanie projektami, ze względu na swoją złożoność, wymaga udziału wielu osób ...

Czytaj więcej