project manager

pROJECT MANAGER DOBRE PRAKTYKI
Zarządzanie

Project Manager – dobre praktyki i narzędzia #1

Project manager ma trudne zadanie – musi tak zarządzać projektem, by zostały spełnione wszystkie założenia planu i by klient był zadowolony z efektów. To kierownik projektu bierze na siebie odpowiedzialność za zakończenie zadania projektowego w terminie. Sprawna komunikacja między wszystkimi…
Rola project manager w prince 2
Zarządzanie

Role w PRINCE 2: project manager i komitet sterujący

Zarządzanie projektami to bardzo szeroka dziedzina, która obejmuje działania przybliżające pracowników do osiągnięcia celów związanych z danym przedsięwzięciem. Aby jak najefektywniej zrealizować projekt, musimy mieć wiedzę, która pomoże zmitygować ryzyko i ograniczenia, na jakie możemy natrafić podczas swoich działań. Minimalizację ryzyka i ograniczeń osiąga się między innymi dzięki znajomości metodyk zarządzania projektami, które powinien znać przede wszystkim project manager. Zarządzanie projektami, ze względu na swoją złożoność, wymaga udziału wielu osób podczas realizacji danego przedsięwzięcia.

(więcej…)