Artykuły Finanse i Zarządzanie

Agile APMG – opis metodyki zarządzania projektami

Napisane przez Robert Miroszewski

Wraz z rozwojem współczesnej nauki powstało bardzo wiele dodatkowych umiejętności, które mają za zadanie usprawnić funkcjonowanie poszczególnych branży. Z racji tego, że dzisiaj coraz więcej zadań realizowanych jest w formie projektów, zarządzanie nimi ma coraz większe znaczenie – dlatego powstają takie metodyki jak Agile.

Od sprawnego zarządzania zależy w dużej mierze ostateczne zrealizowanie wszystkich założeń projektu. Z tego względu, istnieje dzisiaj kilka koncepcji, które wskazują, jakie metody mogą okazać się najbardziej odpowiednie. Jedną z nich jest metodyka Agile APMG.

Agile APMG – co to jest?

To nowoczesny sposób zarządzania projektami, który ma zwiększyć ich efektywność. W tym kontekście mówi się o tak zwanym „zwinnym programowaniu”. Agile APMG odnosi się przede wszystkim do pracy zespołów programistycznych. Najlepiej, jeśli są one relatywnie małe, ponieważ wówczas wzajem na komunikacja pomiędzy określonymi członkami nie podlega jakimkolwiek zakłóceniom i jest bardzo prosta. Zadaniem metodyki jest przede wszystkim, możliwie jak najbardziej regularne, analizowanie określonych wymagań oraz odpowiadających im rozwiązań.

Na czym polega?

Jak każda metodyka, posiada swoje założenia, które są dla niej podstawą. Najważniejszym celem jej wprowadzenia jest przede wszystkim maksymalizacja zadowolenia wszystkich klientów. Warunkiem koniecznym jest więc możliwie jak najszybsze i najbardziej sprawne przygotowywanie określonego oprogramowania. Dodatkowo, dzięki metodyce, klient ma gwarancję, że wykonane przez dany zespół oprogramowanie będzie mu dostarczane regularnie.

Cechy charakterystyczne

Metodyka bazuje przede wszystkim na idei kontaktu bezpośredniego pomiędzy członkami pracowniczego zespołu. Ma on być najbardziej sprawny i wydajny. Zespoły poza tym powinny zarządzać się samodzielnie, z racji tego, że najlepiej znają specyfikę swojej pracy. Dodatkowo, podstawową cechą tej metody zarządzania projektami jest oczywiście możliwie jak najszybsza adaptacja do ciągle modyfikowanych warunków, wymagań oraz potrzeb.

Certyfikaty

Ta metoda zarządzania projektami stała się natychmiast wyjątkowo popularna na całym świecie, w tym również w Polsce. Istnieją również specjalne kursy, które kończą się egzaminem i uzyskaniem specjalnego certyfikatu, który potwierdza, iż dana osoba jest w stanie zarządzać projektami zgodnie z założeniami metodyki.

O autorze

Robert Miroszewski

Pasjonat technologii, gadżeciarz i zapalony gracz. Słowem - człowiek procesor. Bez smartfona nie wybierze się z domu nawet na moment. W pracy spełnia się w roli managera a w ramach realizowania pasji pisze teksty na webhammer.pl