Artykuły Finanse i Zarządzanie

SCRUM od podstaw #1 – Charakterystyka metodyki

SCRUM metodyka zarządzania procesami
Napisane przez Robert Miroszewski

SCRUM z racji swojej popularności i łatwości użycia jest niezwykle dobrze sprawdzającą się metodyką podczas wytwarzania oprogramowania. Często SCRUM nie jest nazywany metodyką lecz frameworkiem, gdyż przez wielu uznawany jest za pewien szablon, podobnie jak frameworki używane przez deweloperów przy produkcji aplikacji.

Podstawowa definicja SCRUM

Jak możemy dowiedzieć się z Wikipedii, SCRUM to iteracyjna metodyka zarządzania procesami, zaliczana do metodyk zwinnych, zgodnych z manifestem Agile:

Scrum is an iterative and incremental agile software development framework for managing product development. It defines “a flexible, holistic product development strategy where a development team works as a unit to reach a common goal”, challenges assumptions of the “traditional, sequential approach” to product development, and enables teams to self-organize by encouraging physical co-location or close online collaboration of all team members, as well as daily face-to-face communication among all team members and disciplines involved.
Podstawową jednostką czasu pracy w scrumie jest Sprint, zwany również przebiegiem. Sprint charakteryzuje się określonym czasem trwania, zazwyczaj nie dłuższym niż 1 miesiąc. Podczas przebiegu, zespół sprintowy pracuje nad celem określonym przez Właściciela Produktu. Na koniec Sprintu, zespół powinien dostarczyć namacalny, działający produkt/element produktu, który przyniesie korzyści dla Właściciela Produktu.

Role w zespole scrumowym

W zespole scrumowym występują trzy charakterystyczne role: product owner, scrum master oraz członkowie zespołu.

Role w zespole SCRUM

Szczegółowo prace wewnątrz zespołu opiszę w kolejnym artykule, jednak nie jest to temat zbyt skomplikowany i w większości przypadków zespół scrumowy sam organizuje swoją pracę.

Organizacja spotkań

W organizacji pracy zespołu funkcjonują trzy typy spotkań. Pierwszym jest Daily Scrum, czyli codzienne, poranne spotkania, na których omawiane są zadania do realizacji w danym dniu. Takie spotkanie nie powinno trwać dłużej niż 15 minut, z tego względu często organizowane są na stojąco.

Na początku każdego sprintu organizuje się spotkanie planistyczne Sprint Planning, gdzie ustalany jest cel i zakres przyszłego sprintu. Cel jest niezwykle istotny, ponieważ na jego podstawie wyłaniane są później zadania, które należy realizować w pierwszej kolejności.

Kolejnym ważnym spotkaniem w życiu zespołu scrumowego jest Sprint Review, czyli prezentacja produktu wykonanego podczas sprintu. Na takim spotkaniu Product Owner zapoznaje się z rezultatem sprintu i podobnie jak pozostali członkowie zespołu może wyrazić swoją opinię o produkcie.

Po więcej szczegółowych informacji na temat metodyki SCRUM zapraszam wkrótce!

 

 

O autorze

Robert Miroszewski

Pasjonat technologii, gadżeciarz i zapalony gracz. Słowem - człowiek procesor. Bez smartfona nie wybierze się z domu nawet na moment. W pracy spełnia się w roli managera a w ramach realizowania pasji pisze teksty na webhammer.pl