Artykuły Finanse i Zarządzanie

Zależności między zadaniami w Project Web App – Project Server 2013

Napisane przez Robert Miroszewski

W Project Server w wersji 2013 mamy możliwość tworzenia prostych harmonogramów projektów przy użyciu przeglądarki. Moduł wbudowany w Project Web App pozwala przez chwilę poczuć się jak w klasycznej aplikacji MS Project. Niestety funkcjonalność tego modułu jest mocno ograniczona, jednak posiada bardzo wazny element, który chciałbym tutaj omówić.

Do czego służą zależności między zadaniami?

Za pomocą zależności między zadaniami w harmonogramie możemy wykazać logiczne powiązanie lub nawet utworzyć zorganizowany cykl zadań. Funkcjonalność ta pozwala nam “powiedzieć” aplikacji, że pewne zadania mogą się rozpocząć albo zakończyć tylko przy określonych warunkach.

Dobrym przykładem może być tutaj proces wytwarzania aplikacji. Aby móc rozpocząć proces realizacji, powinniśmy najpierw (w świecie idealnym) zakończyć etap analizy. Aby móc rozpocząć testy, należy wcześniej zakończyć proces wytwarzania. Takie zależności możemy zauważyć w większości realizowanych projektów. Do odzwierciedlenia tego w harmonogramie tworzonym za pomocą MS Project lub funkcji tworzenia harmonogramu w Project Web App, użyjemy funkcjonalności powiązania zadań.

Typy zależności w MS Project i Project Web App

Zakończenie – rozpoczęcie (ZR)

Project Web App zależność między zadaniami

Zadanie zależne nie może się rozpocząć, dopóki nie zakończy się zadanie, od którego zależy.

Rozpoczęcie – rozpoczęcie (RR)

Zależność między zadaniami w project server

Zadanie zależne nie może się rozpocząć dopóki nie rozpocznie się zadanie od którego zależy.

Zakończenie – zakończenie (ZZ)

Powiązania zadań w project web app

Zadanie zależne nie może się zakończyć, dopóki nie zakończy się zadanie, od którego zależy.

Rozpoczęcie – zakończenie (RZ)

zależności między zadaniami w Microsoft Project

Zadanie zależne nie może się zakończyć, dopóki nie rozpocznie się zadanie, od którego zależy

Jak ustawić zależność między zadaniami?

Wykonanie tej operacji jest niezwykle proste. Wystarczy w kolumnie “Poprzedniki” wskazać numer zadania oraz rodzaj zależności, np. “10RR”. Co oznacza, że nasze wskazane zadanie rozpocznie się równo z zadaniem nr. 10.

Konsekwencje stosowania zależności w harmonogramie

Jeżeli zdecydujemy się budować harmonogram w oparciu o zależności to musimy liczyć się z tym, że część czynności Project Web App wykona za nas. Daty rozpoczęcia lub zakończenia zadań będą ustawiały się dynamicznie (należy zadania planować automatycznie). Nie możemy wtedy się dziwić, że podczas zmiany jednego zadania, przestawia nam się większa część harmonogramu.

O autorze

Robert Miroszewski

Pasjonat technologii, gadżeciarz i zapalony gracz. Słowem - człowiek procesor. Bez smartfona nie wybierze się z domu nawet na moment. W pracy spełnia się w roli managera a w ramach realizowania pasji pisze teksty na webhammer.pl